Resultaatgericht sporten in een gemoedelijke sfeer!

Breda - 076 - 54 98 705 Essen (B) - 0032 - 366 377 83
Sportplaza

Bedrijfsfitness

Bedrijfsfitness

Sportplaza Bedrijfsfitness

Er bestaat een evident verband tussen bewegen en gezondheid, en de effecten op arbeidsmotivatie en ziekteverzuim. Exacte getallen zijn moeilijk aan te geven, maar recente publicaties van TNO en WVS zijn sterk indicatief in dit verband.

De kwaliteit van de gekozen sportinrichting speelt een cruciale rol. Alleen wanneer uw mensen blijven sporten wordt het doel bereikt: een gezonde geest in een gezond lichaam, met alle effecten van dien op arbeidsmotivatie en ziekteverzuim.

Sportplaza biedt u een uitstekend platform voor optimale bedrijfsfitness. Wij bieden u:

  • Scherpe tarieven
  • All-in abonnementen, geldend voor alle uren en alle groepslessen
  • Gratis pas en inschrijving
  • Professionele en persoonlijke begeleiding door gecertificeerde instructeurs, zonder meerprijs
  • Op maat gemaakte trainingsschema’s, zonder meerprijs
  • Resultaatgericht sporten in een gemoedelijke sfeer

Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie en uiterst gunstige tarieven contact op met:
Peter Meeuwissen, peter@sportplaza-fitness.nl, +316 15 86 97 60

Fiscale aspecten bedrijfsfitness

Bedrijfsfitness, de drie scenario’s:
1. De Werkgever vergoedt de kosten van het abonnement op bedrijfsfitness buiten de werkplek. Deze kosten dienen dan ten laste te worden gebracht van de vrije ruimte in de WerkKostenRegeling (1,2% van de totale fiscale loonsom van de werkgever voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel). Indien de totale kosten hoger zijn dan deze vrije ruimte dient over de meerkosten 80% eindheffing te worden betaald.
2. Idem als boven, maar de werkgever kan deze kosten verrekenen met het brutoloon van de werknemer. De werknemer heeft dus belastingvoordeel. Ook in dit geval komen deze kosten ten laste van de totale vrije ruimte in de WerkKostenRegeling.
3. Bedrijfsfitness vindt plaats op de werkplek: de kosten hiervan zijn dan vrijgesteld als loon voor de werknemer.

Fitness en de WerkKostenRegeling WKR
De WKR
De WKR is een vrijstelling van loonbelasting op werkgeversniveau en is door de belastingdienst vastgesteld op 1,2 % van de totale loonsom van de werkgever.

Bedrijfsfitness

Binnen de WKR is uitsluitend fitness op de werkplek (in-house fitness) onbelast. De kosten voor fitness vallen in de forfaitaire ruimte. Is deze ruimte er niet of is deze onvoldoende, dan betaalt de werkgever over ( een deel) van de kosten 80% eindheffing.

Toepassing WKR

Van belang bij de keuze hoe om te gaan met bedrijfsfitness binnen de WKR, is het bepalen van de forfaitaire ruimte, de ruimte die bepaalt wat het maximum aan onbelaste vergoedingen is: 1,2% van de totale loonsom. Vervolgens kunt u alle verstrekkingen bij elkaar optellen en toetsen of dit past binnen de forfaitaire ruimte. Indien dit past kunt u alle verstrekkingen doorgang laten vinden. Indien dit echter niet past moeten er keuzes worden gemaakt. Echter, bedrijfsfitness neemt doorgaans zeer weinig van de forfaitaire ruimte in beslag, doordat zelden alle werknemers gebruik gaan maken van de regeling en bovendien het abonnementsgeld relatief laag is.