Resultaatgericht sporten in een gemoedelijke sfeer!

Breda - 076 - 54 98 705 Essen (B) - 0032 - 366 377 83
Image Alt

Bedrijfsfitness

Bedrijfsfitness

Sportplaza Bedrijfsfitness

Er bestaat een evident verband tussen bewegen en gezondheid, en de effecten op arbeidsmotivatie en ziekteverzuim. Exacte getallen zijn moeilijk aan te geven, maar recente publicaties van TNO en WVS zijn sterk indicatief in dit verband.

De kwaliteit van de gekozen sportinrichting speelt een cruciale rol. Alleen wanneer uw mensen blijven sporten wordt het doel bereikt: een gezonde geest in een gezond lichaam, met alle effecten van dien op arbeidsmotivatie en ziekteverzuim.

Sportplaza biedt u een uitstekend platform voor optimale bedrijfsfitness. Wij bieden u:

  • Scherpe tarieven
  • All-in abonnementen, geldend voor alle uren en alle groepslessen
  • Gratis pas en inschrijving
  • Professionele en persoonlijke begeleiding door gecertificeerde instructeurs, zonder meerprijs
  • Op maat gemaakte trainingsschema’s, zonder meerprijs
  • Resultaatgericht sporten in een gemoedelijke sfeer

Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie en uiterst gunstige tarieven contact op met:
Peter Meeuwissen, peter@sportplaza-fitness.nl, +316 15 86 97 60

Fiscale aspecten bedrijfsfitness

Bedrijfsfitness, de drie scenario’s:
1. De Werkgever vergoedt de kosten van het abonnement op bedrijfsfitness buiten de werkplek. Deze kosten dienen dan ten laste te worden gebracht van de vrije ruimte in de WerkKostenRegeling (1,2% van de totale fiscale loonsom van de werkgever voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel). Indien de totale kosten hoger zijn dan deze vrije ruimte dient over de meerkosten 80% eindheffing te worden betaald.
2. Idem als boven, maar de werkgever kan deze kosten verrekenen met het brutoloon van de werknemer. De werknemer heeft dus belastingvoordeel. Ook in dit geval komen deze kosten ten laste van de totale vrije ruimte in de WerkKostenRegeling.
3. Bedrijfsfitness vindt plaats op de werkplek: de kosten hiervan zijn dan vrijgesteld als loon voor de werknemer.

Fitness en de WerkKostenRegeling WKR
De WKR
De WKR is een vrijstelling van loonbelasting op werkgeversniveau en is door de belastingdienst vastgesteld op 1,2 % van de totale loonsom van de werkgever.

Bedrijfsfitness

Binnen de WKR is uitsluitend fitness op de werkplek (in-house fitness) onbelast. De kosten voor fitness vallen in de forfaitaire ruimte. Is deze ruimte er niet of is deze onvoldoende, dan betaalt de werkgever over ( een deel) van de kosten 80% eindheffing.

Toepassing WKR

Van belang bij de keuze hoe om te gaan met bedrijfsfitness binnen de WKR, is het bepalen van de forfaitaire ruimte, de ruimte die bepaalt wat het maximum aan onbelaste vergoedingen is: 1,2% van de totale loonsom. Vervolgens kunt u alle verstrekkingen bij elkaar optellen en toetsen of dit past binnen de forfaitaire ruimte. Indien dit past kunt u alle verstrekkingen doorgang laten vinden. Indien dit echter niet past moeten er keuzes worden gemaakt. Echter, bedrijfsfitness neemt doorgaans zeer weinig van de forfaitaire ruimte in beslag, doordat zelden alle werknemers gebruik gaan maken van de regeling en bovendien het abonnementsgeld relatief laag is.

Corona-update 2 juni:
Sportplaza Essen:
Vanaf 9 juni mogen we weer!
We houden ons aan de het protocol van de fitnessbranche-organisatie. Dus houd je aan de hygieneregels en de 1,5 meter regel onderling. De regels kun je vinden in het sportcentrum op diverse plaatsen. Ontsmet in ieder geval de handen bij binnenkomst en draag een mondmasker. In de sportruimte mag deze weer af.
Fitness:
Reserveren voor de fitness is niet nodig, alles wordt wel geregistreerd bij binnenkomst.
Handdoek is verplicht.
Groepslessen:
Deze mogen ook weer! Wel moet de 1,5 meter gewaarborgd blijven, dus in de les mogen maximaal 15 leden deelnemen. Meld dus aan (en ook weer af als er onverhoopt iets tussengekomen is, zodat eventueel iemand op de wachtlijst deel kan nemen) via de website. De lessen starten vanaf maandag 14 juni. U vindt het huidige groepslessenrooster ook op deze website.
Boksen en kickboksen gebeurt in de vorm van conditie- en bokszaktraining. Deze lessen starten vanaf donderdag 17 juni.
Horeca:
De horeca mag ook weer open. Regels hieromtrent worden nog bekend gemaakt, maar een kopje koffie/thee/shake e.d. is weer mogelijk!
Kleedkamers:
Deze blijven nog even gesloten, maar mogen weer geopend worden vanaf 1-7-2021.
Abonnementen:
Voor alle vragen hieromtrent kunt u bij de balie terecht vanaf 9 juni of mailen naar info@sportplaza-essen.be
Voor alle leden die ons trouw zijn gebleven en ons financieel zijn blijven steunen: we zijn jullie enorm dankbaar!
Natuurlijk bieden wij jullie een compensatie hiervoor. U ontvangt vanaf opening op aanvraag bij de receptie een envelop met daarin onze compensatiemogelijkheden, zodat u kunt kiezen welke optie het beste bij u past.
N.B. Tariefswijziging abonnementen
Mede als gevolg van de coronacrisis worden onze tarieven gewijzigd vanaf 2021. Dit is echter niet van toepassing op onze huidige trouwe leden; jullie blijven hetzelfde tarief betalen wat je nu betaalt. Hiermee willen we al onze leden bedanken die ons door de crisis heen helpen. Zonder jullie kunnen we niet blijven bestaan!

Corona update 1 juni 2021

Topsportplaza Breda:

Vanaf 5 juni zijn er weer versoepelingen! Dit betekent het volgende:

-de groepslessen mogen weer van start! Check het groepslessenrooster welke lessen we aanbieden vanaf de heropening en meld je aan.

-er mogen weer 50 mensen sporten per ruimte. Reserveren in de fitness is dus nog steeds niet nodig. Wel voor de groepslessen.

-de kleedkamers mogen ook weer open. Deze zijn geopend vanaf 7 juni.

-voor vragen over het abonnement: u kunt aan de balie terecht of mailen naar info@topsportplaza-breda.nl

Voor alle leden die ons trouw zijn gebleven en ons financieel zijn blijven steunen: we zijn jullie enorm dankbaar!
Natuurlijk bieden wij jullie een compensatie hiervoor. U ontvangt vanaf 1 juni op aanvraag bij de receptie een envelop met de compensaties.
N.B. Tariefswijziging abonnementen
Mede als gevolg van de coronacrisis worden onze tarieven gewijzigd vanaf 2021. Dit is echter niet van toepassing op onze huidige trouwe leden; jullie blijven hetzelfde tarief betalen wat je nu betaalt. Hiermee willen we al onze leden bedanken die ons door de crisis heen helpen. Zonder jullie kunnen we niet blijven bestaan!
Voor de leden van Sportplaza HENDRIK-IDO-AMBACHT:
Reserveer hier je trainingen: https://www.supersaas.nl/schedule/Sportplaza/Hendrik-Ido-Ambacht
Voor deze vestiging gelden andere voorwaarden omdat dit niet meer tot het Sportplaza concept behoort per 01-05-2021.
Er is een nieuwe website in de maak, waarop op zeer korte termijn meer info beschikbaar is over opening en details hieromtrent.
Mocht u in de tussentijd vragen hebben, kunt u contact opnemen met info@sportplazahia.nl