Resultaatgericht sporten in een gemoedelijke sfeer!

Breda - 076 - 54 98 705 Essen (B) - 0032 - 366 377 83 Hendrik-Ido-Ambacht - 078 - 64 72 792
Image Alt

Bedrijfsfitness

Bedrijfsfitness

Sportplaza Bedrijfsfitness

Er bestaat een evident verband tussen bewegen en gezondheid, en de effecten op arbeidsmotivatie en ziekteverzuim. Exacte getallen zijn moeilijk aan te geven, maar recente publicaties van TNO en WVS zijn sterk indicatief in dit verband.

De kwaliteit van de gekozen sportinrichting speelt een cruciale rol. Alleen wanneer uw mensen blijven sporten wordt het doel bereikt: een gezonde geest in een gezond lichaam, met alle effecten van dien op arbeidsmotivatie en ziekteverzuim.

Sportplaza biedt u een uitstekend platform voor optimale bedrijfsfitness. Wij bieden u:

  • Scherpe tarieven
  • All-in abonnementen, geldend voor alle uren en alle groepslessen
  • Gratis pas en inschrijving
  • Professionele en persoonlijke begeleiding door gecertificeerde instructeurs, zonder meerprijs
  • Op maat gemaakte trainingsschema’s, zonder meerprijs
  • Resultaatgericht sporten in een gemoedelijke sfeer

Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie en uiterst gunstige tarieven contact op met:
Peter Meeuwissen, peter@sportplaza-fitness.nl, +316 15 86 97 60

Fiscale aspecten bedrijfsfitness

Bedrijfsfitness, de drie scenario’s:
1. De Werkgever vergoedt de kosten van het abonnement op bedrijfsfitness buiten de werkplek. Deze kosten dienen dan ten laste te worden gebracht van de vrije ruimte in de WerkKostenRegeling (1,2% van de totale fiscale loonsom van de werkgever voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel). Indien de totale kosten hoger zijn dan deze vrije ruimte dient over de meerkosten 80% eindheffing te worden betaald.
2. Idem als boven, maar de werkgever kan deze kosten verrekenen met het brutoloon van de werknemer. De werknemer heeft dus belastingvoordeel. Ook in dit geval komen deze kosten ten laste van de totale vrije ruimte in de WerkKostenRegeling.
3. Bedrijfsfitness vindt plaats op de werkplek: de kosten hiervan zijn dan vrijgesteld als loon voor de werknemer.

Fitness en de WerkKostenRegeling WKR
De WKR
De WKR is een vrijstelling van loonbelasting op werkgeversniveau en is door de belastingdienst vastgesteld op 1,2 % van de totale loonsom van de werkgever.

Bedrijfsfitness

Binnen de WKR is uitsluitend fitness op de werkplek (in-house fitness) onbelast. De kosten voor fitness vallen in de forfaitaire ruimte. Is deze ruimte er niet of is deze onvoldoende, dan betaalt de werkgever over ( een deel) van de kosten 80% eindheffing.

Toepassing WKR

Van belang bij de keuze hoe om te gaan met bedrijfsfitness binnen de WKR, is het bepalen van de forfaitaire ruimte, de ruimte die bepaalt wat het maximum aan onbelaste vergoedingen is: 1,2% van de totale loonsom. Vervolgens kunt u alle verstrekkingen bij elkaar optellen en toetsen of dit past binnen de forfaitaire ruimte. Indien dit past kunt u alle verstrekkingen doorgang laten vinden. Indien dit echter niet past moeten er keuzes worden gemaakt. Echter, bedrijfsfitness neemt doorgaans zeer weinig van de forfaitaire ruimte in beslag, doordat zelden alle werknemers gebruik gaan maken van de regeling en bovendien het abonnementsgeld relatief laag is.

Corona update 13 januari 2021:

Verschrikkelijk jammer dat de lockdown verlengd is. Begrijpelijk is het wel dat deze beslissing is genomen, maar we zouden zo graag weer ALLES kunnen aanbieden zodat jullie lekker kunnen sporten en aan je gezondheid kunnen werken!

1.Omdat we het allemaal beu zijn en we extra moeite willen doen om de feestdagen kilo’s er weer af te werken, gaan we vanaf nu 1-op-1 en 1-op-2 Outdoor Personal Training aanbieden.

Of je nu één keer even dat steuntje in de rug kunt gebruiken van een van onze fitnessinstructeurs om je home workout goed uitgelegd te krijgen, of wekelijks goed afgemat wil worden, het kan allemaal. Binnen de huidige regels van het RIVM (dus 1 instructeur op maximaal 2 sporters) willen we jullie de mogelijkheid bieden om bij ons op het parkeerterrein te komen trainen.

Voor de leden van Sportplaza HENDRIK-IDO-AMBACHT: Reserveer hier je personal training voor buiten: https://www.supersaas.nl/schedule/Sportplaza/Hendrik-Ido-Ambacht
Voor de leden van Topsportplaza BREDA: mail ons je voorkeursdag/tijd naar info@topsportplaza-breda.nl, dan plannen we je afspraak voor de personal training in!

Wil je thuis binnen blijven sporten? Nog steeds worden er elke week nieuwe workouts toegevoegd in de besloten Facebook groep van Sportplaza: https://www.facebook.com/groups/365973067793780

Daarnaast kun je een op maat gemaakt thuis train schema aanvragen via de mail van jouw vestiging, zie hieronder:
Hendrik-Ido-Ambacht: info@sportplaza-hendrikidoambacht.nl
Breda: info@topsportplaza-breda.nl
2.Tariefswijziging abonnementen
Mede als gevolg van de coronacrisis worden onze tarieven gewijzigd vanaf 2021. Dit is echter niet van toepassing op onze huidige trouwe leden; jullie blijven hetzelfde tarief betalen wat je nu betaalt. Hiermee willen we al onze leden bedanken die ons door de crisis heen helpen. Zonder jullie kunnen we niet blijven bestaan!
Hopelijk tot snel!!