Resultaatgericht sporten in een gemoedelijke sfeer!

Breda - 076 - 54 98 705 Essen (B) - 0032 - 366 377 83
Sportplaza

Huisregels

Toegang tot Sportplaza

 • De minimale leeftijd voor toegang tot Sportplaza met ouderlijke toezicht is 14 jaar.
 • De minimale leeftijd voor toegang tot Sportplaza zonder ouderlijke toezicht is 16 jaar.
 • Middels een clubcard wordt u toegelaten tot Sportplaza.
 • Bij betalingsachterstand wordt de toegang tot Sportplaza geweigerd.
 • Zodra de achterstand is betaald, kunt u weer naar binnen.

Roken/consumpties

 • Het is niet toegestaan te roken en alcohol/drugs te gebruiken binnen Sportplaza.
 • Het consumeren van meegenomen etenswaren is niet toegestaan.
 • In de trainingszalen mag uitsluitend een bidon, gevuld met water of sportdrank worden gebruikt.

Spierversterkende/stimulerende middelen

 • Het gebruik c.q. de handel van spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan.
 • Al bij enige verdenking op het gebruik van illegale spierversterkende en/of stimulerende middelen wordt de toegang direct ontzegd, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.

Handdoek

 • Het gebruik van een schone handdoek tijdens de training is verplicht!

Sportschoenen

 • In de groepslessenzaal dient men sportschoenen te gebruiken waarvan de zolen niet afgeven.
 • De deelnemer is verplicht om schone sportschoenen te gebruiken.

Sportkleding

 • Het dragen van voor de betreffende sport voorgeschreven kleding is verplicht.
 • Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan.
 • In de trainingsruimte dient men sportschoenen en schone, correcte sportkleding te dragen, het dragen van kleding met aanstootgevende tekst is niet toegestaan.

Mobiele telefoon

 • Het storend gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de trainingsruimte.
 • MP3-spelers en andere geluidsapparaten zijn toegestaan op eigen risico.

Parkeren

 • Bij het parkeren en lopen in en om het pand en in de nabije omgeving mag geen overlast worden veroorzaakt voor omliggende bedrijven.
 • Let goed op waar wel en niet geparkeerd mag worden.
 • Fietsen mogen uitsluitend gestald worden in de daarvoor bestemde fietsenstalling.

Fitnessruimte

 • Na gebruik van een apparaat reinigen met je handdoek of met daarvoor bestemd schoonmaakmiddel en papier.
 • Gewichten en andere trainingsattributen na gebruik rustig terugleggen.
 • Men dient de andere gasten met respect te behandelen en niet lastig te vallen.
 • Het gebruik van fitnessapparatuur gebeurt op eigen risico.

Groepslessen

 • Zorg ervoor dat je minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent om je medesporters niet te laten wachten en eventueel je spinningfiets in te stellen.
 • De instructeur/instructrice mag de toegang weigeren aan leden die te laat komen.
 • Controleer het rooster in verband met roosterwijzigingen.
 • Reinig na afloop altijd de vloer en/of je spinningfiets grondig met je handdoek of daarvoor bestemd papier.
 • Deelname aan groepslessen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

Schade

 • Schade welke toegebracht is door een lid, aan de inventaris of het gebouw van Sportplaza, zal worden verhaald op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.
 • Een ieder is verplicht toegebrachte schade direct aan een medewerker te melden.
 • De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen in en om het fitnesscentrum.

Kleedkamers

 • Het is aan te raden om waardevolle spullen tijdens de training in een locker (boven) op te bergen.
 • Het is niet toegestaan tassen, jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de trainingsruimten. Deze dienen te worden achtergelaten in de daarvoor bestemde lockers of aan de kapstok.
 • Na sluitingstijd worden alle lockers opengemaakt voor de schoonmaak. Je kunt geen aanspraak maken op gebruik van een locker na sluitingstijd.

Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van de lidmaatschapspas tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld. Sportplaza behoudt zich het recht voor om huisregels te wijzigen.